Interaktive Rondleiding voor kinderen, jeugdige en jonggeblievene

De middle eeuwen zijn meer dan keizers, ridders en burchten.

Heb je all gehort van de Neurenberger Superstar, fastfood en de middle eeuwen of de trippelnde toiletjuffrouw? Naar de laatste snit voor idereen – of niet?

Belangrijk is dat de gastjes meedoen: meten, singen, proefen, toneel spelen.. Zo ontstaat een levend afbeeld van de middleeuwen en de niuwere tijd

Deze rondleiding is voor kinderen vanaf 10 jaar geschickt.