Rond om Neurenberg – Knoblauchsland

Tussen Neurenberg, Fürth en Erlangen liggd de grootste zamenhangende landschap in Beieren voor groenten teelt, genoemd Knoflookland. Onze weg leidt ons door tuinen, weien en teeltvelden. En het midden van deze landschap vind je ook aanzienlijke monumenten als het palais Neunhof met een barokke park en de weerkerk van Kraftshof.

Als er interesse bestaat, bestaat de mogelijkheid van een bezoek aan een groenten bedrijv naar afspraak. Het gaat om moderne bedrijven, die vanselfsprekend voor duurzaamnheid zorgen